Wyświetleń: 22363
Oferta

Naszym marzeniem jest by dzieci bez odczuwalnego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały, tańczyły i posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Chcemy stworzyć przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkola.

Pomagające naszym wychowankom rozwijać, umiejętności, zdolności, zaspokajające naturalne potrzeby ruchowe dzieci oraz kształtujące postawę proekologiczną i prozdrowotną.

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

KLUBY